Tượng gỗ

Xem Giỏ hàng → "Thiềm thừ gỗ ngọc am quý hiếm" đã được thêm vào giỏ hàng của bạn.